Basics lab
Members
Yijia Chen (Prof.)
Yuxin Deng (Prof.)
Xiaoju Dong (Dr.)
Hongfei Fu (Dr.)
Yuxi Fu (Prof., Director)
Guoqiang Li (Dr.)
Huan Long (Dr.)
Dominik Scheder (Dr.)
Qiang Yin (Dr.)
Chihao Zhang (Dr.)
Former Members
Xiaojuan Cai (Dr.)
Xiaofeng Gao (Dr.)
Enshao Shen (Prof.)
Post Doctorates
PhD Students
Mingzhang Huang
Xiuting Tao
Peixin Wang
Yang Wang
Hao Wu
Qizhe Yang
Guoliang Qiu
Master Students
Licong Deng
Bingbing Fang
Xuangui Huang
Chunmiao Li
Li Liu
Yunqing Wen
Undergraduate Students
Former Students
Former members


Last updated: Jan 27, 2020