Basics lab
Members
Xiaojuan Cai (Dr.)
Yijia Chen (Prof.)
Yuxin Deng (Prof.)
Xiaoju Dong (Dr.)
Hongfei Fu (Dr.)
Yuxi Fu (Prof., Director)
Guoqiang Li (Dr.)
Huan Long (Dr.)
Dominik Scheder (Dr.)
Chihao Zhang (Dr.)
Former Members
Xiaofeng Gao (Dr.)
Enshao Shen (Prof.)
Post Doctorates
PhD Students
Mingzhang Huang
Xiuting Tao
Peixin Wang
Yang Wang
Hao Wu
Qizhe Yang
Guoliang Qiu
Wenbo Zhang
Master Students
Licong Deng
Bingbing Fang
Xuangui Huang
Chunmiao Li
Li Liu
Yunqing Wen
Undergraduate Students
Former Students
Former members


Last updated: Jan 27, 2020